Finland Special Tuning Harinen Oy - Hestec homepage - Chiptuning - Finland

CHIPTUNING - DPF Partikkelisuodatin

Ford Turatorq DPF

DPF-partikkelisuodatin

DPF Diesel Particulate Filter, tarkoittaa dieselpartikkelisuodatinta.
Suodattimen tarkoituksena on kerätä pakokaasusta partikkeleita, (nokea joka sisältää moottoriöljy ja polttoainejäämiä) ja polttaa korkeassa lämpötilassa noen sisältämät saasteet tuhkaksi. Hiukkassuodatin toimii katalysaattorin lisänä, ei sen korvaajana.

Päästönormit vuoteen 2007 saakka täyttyvät useissa malleissa ilman DPF suodatinta mutta sen on saanut valita myös lisävarusteena joihinkin malleihin. Tulevaisuuden päästönormien kiristyessä DPF tulee olemaan vakiona kaikissa dieselmoottoreissa.

Tehonlisäys ohjelmointi ja DPF

Partikkelisuodatin aiheuttaa pakoputkistoon merkittävän vastapaineen joka itsessään haittaa moottorin hengityksen parantamista.
Puhdistusjärjestelmä katalysaattorin ja DPF suodattimen yhdistelmänä on tarkemmin säädetty ja valvottu kuin pelkkä katalysaattori. Seossäätö ei mahdollista suurta rikastamista, eli ilmamäärää tulee kasvattaa samassa suhteessa polttoainemäärän kanssa. Ohjelmointi vaatii ammattitaitoa ja tekniikan tuntemusta.

Yleensä vääntömomenttia voidaan kasvattaa 20% ja tehoa 15% ilman ongelmia. Dynamometrissä mittauksia voi tehdä suuremmillakin tehoilla mutta käytännössä "paperitehoa" ei voi käyttöä nopeasti tukkeutuvan DPF suodattimen vuoksi. Suurin ongelma tehonlisäyksessä onkin ahtopaineen kasvattaminen yhdessä korkean pakoputken vastapaineen kanssa. Ilmamäärää ei voi lisätä kuin tiettyyn rajaan saakka, ilman että pakopaine kasvaa liian korkeaksi.

Partikkelit ja hiilidioksidi.

Ajoneuvojen päästöistä puhuttaessa puhutaan yleensä ainoastaan hiilidioksidipäästöistä. Katalysaattorien myötä bensiinimoottorillisten ajoneuvojen päästöt ovat pienentyneet murto-osaan parinkymmenen vuoden takaisesta tilanteesta. Hiilidioksidi on palamistuote, joka ei poistu palamista tehostamalla tai suodattamalla, hiilidioksidin määrä on suoraan verrannollinen poltetun polttoaineen hiilipitoisuuden ja poltetun polttoainemäärän kanssa.

DPF versiot dieselmoottoreista kuluttavat jonkin verran enemmän polttoainetta, ja tuottavat samassa suhteessa suuremman määrän hiilidioksidia kuin sama moottori ilman partikkelisuodatinta. Pienhiukkaspäästöt ovat sitä vastoin merkittävästi vähäisempiä kuin ajoneuvossa jossa ei ole partikkelisuodatinta. Pienhiukkaset sisältävät esimerkiksi moottoriöljyä ja palamatonta polttoainetta.